Błysk rewolwru - Wisława Szymborska
"W Metzu notzą na platzu
motz ladacznizt na katzu (...)"